Menu
Bilatu
 • 2024/06/13
 • 21:17:43
justizia.eus

Erabilgarri dauden zerbitzu eta izapideak

PSP - Euskadi

PSP-Euskadi pertsona fisiko, juridiko eta profesionalek, parte diren prozeduren espediente judizialean, jakinarazpen telematikoetan eta idazkien aurkezpenean sartzeko eskuragarri duten duten plataforma da eta Kudeaketa Prozesaleko Avantius Sistemarekin integratuta dago. Plataforma horrek honako funtzionalitate hauek ditu:

 • Online alta.
 • Idazki abiarazle eta izapide-idazki mota guztien aurkezpen telematikoa, legeak gaitutako kasuetan.
 • Organo judizialek legez gaitutako kasuetan egindako jakinarazpen telematikoak sinatzea eta eskuratzea.
 • Espediente judizial elektronikoetarako (EJE) sarbide osoa, eta legez gaitutako kasuetan edo haien ordezkariei jakinarazitako dokumentazioa.
 • Gaitutako erabiltzaileen kudeaketa autonomoa.
 • Jasotako jakinarazpenen abisuak, zirriborroko idazkienak eta espedienteen egoeraren eguneratzeenak, besteak beste.
 • Beste funtzionalitate batzuk (eskuz kontsultatu).

PSP – Euskadin sartzeko beharrezkoa da identifikazio elektronikoa ziurtagiri digitalaren bidez – PSP - Euskadirako sarbidea (leiho berri batean irekitzen da)

Aurretiko Hitzorduaren Zerbitzua

Eskatu hitzordua Euskadiko egoitza judizial batean sartzeko.

Izapidetze telematikoa - Aurretiko Hitzordu Zerbitzura sarbidea

Erregistro Zibileko izapideak eta zerbitzuak

Erreklamazioak eta iradokizunak

Euskadiko Justizia Administrazioan aurkez itzazu zure erreklamazio edo iradokizunak.

Izapidetze aurrez aurrekoa eta telematikoa  - Erreklamazio eta iradokizunen zerbitzura sarbidea

Zure izapideen egoera ikusi

Kontsultatu itzazu ziurtagirien eskaerak edo/eta aurkeztutako erreklamazio zein iradokizunen egoera.

Izapidetze elektronikoa ziurtagiri digitalarekin - Zure izapideen egoera ikusteko zerbitzura sarbidea

EKS bitartez egiaztatzea

Egiaztatu ezazu zuk duzun paperezko dokumentua Justizia Administrazioak duenarekin bat datorrela.

Izapidetze elektronikoa ziurtagiri digitalarekin - EKS bitartez egiaztatzeko zerbitzura sarbidea

Prozedura monitorioa eta munta txikiko hitzezko prozedura

Abokatu eta prokuradore gabe diru-kopuru bat judizialki erreklamatu ezazu.

Aurrez aurreko izapidetzea - Prozedura monitorioa eta munta txikiko hitzezko prozedura zerbitzura sarbidea

Apud acta ahalordea

Zure prokuradoreari ahalordea emaiozu epaiketa batean ordezkatu zaitzan.

Izapidetze elektronikoa ziurtagiri digitalarekin - Apud acta ahalorde zerbitzura sarbidea

Konkurtso legeko 684.artikuluko eredu ofiziala

Zorrak badituzu eta horiek berregituratu nahi baduzu, eredu ofizialaren bidez berregituraketa plana aurkeztu dezakezu. 

Izapidetza elektronikoa - Konkurtso legeko 684.artikuluko eredu ofizialaren zerbitzura sarbidea

Konkurtso legeko 627.artikuluko inprimakia

Hartzekodun publikoekin zorrak badituzu horiek berregituratzeko plana aurkeztu dezakezu. 

Izapidetza elektronikoa - Konkurtso legeko 627.artikuluko inprimakiaren zerbitzura sarbidea

Doako Justizia

Eskatu ezazu doako laguntza juridikoa baldin eta eskakizunak betetzen badituzu.

Aurrez aurreko izapidetzea - Doako justizia eskatzeko zerbitzura sarbidea

Enkante judizial elektronikoak

Enkante publiko batean parte hartu ezazu eta egin ezazu zure eskaintza elektronikoki BOEren enkanteen atariaren bitartez.

Izapidetze telematikoa ziurtagiri elektronikoarekin - Enkante elektronikoen zerbitzura sarbidea

Salaketak

Aurkeztu ezazu salaketa bat Guardiako Epaitegian edo polizia-etxe batean.

Aurrez aurreko izapidetzea - Salaketak aurkezteko zerbitzura sarbidea

Babes-aginduak

Beharrezkoa baduzu, eskatu ezazu babes-agindu bat.

Aurrez aurreko izapidetzea - Babes-agindua eskatzeko zerbitzura sarbidea

Diru-sarrerak epaitegien kontuan

Epaitegiak kontsignazio judizialetarako erabiltzen duen bankuko kontuan gordailua egin ezazu.

Aurrez aurreko izapidetzea - Kontsignazio judizialen zerbitzura sarbidea

Zigor-aurrekarien ziurtagiria

Zigor aurrekariak dituzula edo ez dituzula egiaztatzen duen ziurtagiria eskatu ezazu.

Izapidetze telematikoa ziurtagiri elektronikoarekin - Zigor aurrekarien ziurtagiria eskatzeko zerbitzura sarbidea

Zigor-aurrekariak ezereztea

Zure eskubidea da erantzukizun penala azkendu bada.

Izapidetze telematikoa ziurtagiri elektronikoarekin - Zigor-aurrekariak ezereztea eskatzeko zerbitzura sarbidea

Izaera sexualeko delituen egiaztagiria

Adingabeekin lan egin ahal izateko eskatu ohi den egiaztagiria eskatu ezazu.

Izapidetzea telematikoki (ziurtagiri elektronikoekin) edo aurrez aurrekoa - Izaera sexualeko delituen ziurtagiria eskatzeko zerbitzura sarbidea

Sexu-izaera duten zigor-aurrekariak ezereztea

Sexu-izaera duen delitu baten erantzikuzun penala azkendu bada, zure eskubidea da horien ezereztea eskatzea.

Izapidetza telematikoki (ziurtagiri elektronikoekin) edo aurrez aurrekoa - Sexu-izaera duten zigor-aurrekariak ezerezteko zerbitzura sarbidea

Dokumentuen apostilla

Dokumentu publiko baten sinaduraren benekotasuna ziurtatu nahi baduzu, eskatu haren apostilla.

Izapidetza telematikoki, aurrez aurre edo posta arruntez - Erreklamazio eta iradokizunen zerbitzura sarbidea

Indultu-grazia

Kondena bat jaso baduzu eta zure erantzukizun kriminala azkendu nahi baduzu indultu-grazia eska dezakezu.

Izapidetza telematikoki, aurrez aurre edo posta arruntez - Indultu-graziaren zerbitzura sarbidea

Bidegabeko diru-sarrerak itzultzea

Tasa okerra ordaindu duzunean edo behar bezala ordaindu ez baduzu itzultzea eska dezakezu.

Izapidetza telematikoki, aurrez aurre edo posta arruntez - Bidegabeko diru-sarrerak itzultzeko zerbitzura sarbidea

Azken nahien ziurtagiria

Norbaitek testamenturen bat egin duen eta zein notarioren aurrean egin duen jakin nahi baduzu eskatu ezazu bere azken nahien ziurtagiria.

Izapidetza telematikoki edo aurrez aurre - Azken nahiaren egintzen ziurtagiriaren zerbitzura sarbidea

Judizioz kanpoko peritu-txostenak

Trafiko-istripu baten kalteak baloratzeko eska ezazu.

Aurrez aurreko izapidetzea - Judizioz kanpoko peritu-txostenak eskatzeko zerbitzura sarbidea

Oposizioak prestatzeko bekak

Oposizioak prestatu nahi badituzu beka eska dezakezu.

Izapidetza elektronikoa - Oposizioak prestatzeko bekak eskatzeko zerbitzura sarbidea

Biktimari laguntza

Delitu baten biktima izan bazara, aholkua eska ezazu.

Aurrez aurreko izapidetzea – Biktimari laguntza eskatzeko zerbitzura sarbidea

Hipoteka-bitartekaritza

Utzarazpena ekiditeko finantza-erakunde batekin zorra negoziatzen laguntzen dizun zerbitzura jo ezazu.

Aurrez aurreko izapidetzea - Hipoteka-bitartekaritza zerbitzura sarbidea

Ediktu Taula Judizial Bakarra

Kontsulta itzazu epaitegiek argitaratutako ediktu guztiak.

Izapidetze telematikoa - Ediktu Taula Judizial Bakarrara sarbidea (leiho berri batean irekitzen da)

Eraikin judizial bat lokalizatu

Euskadiko Eraikin judizial batekin harremanetan jarri nahi bazara edo haren kokapena jakin nahi baduzu kontsulta ezazu erakin judizialen bilatzailea.

Eraikin judizialen bilatzailera sarbidea

EpaiDigitala

Sar zaitez epaiketa edo jarduera birtual batera Webex bidez.

Zerbitzura sarbidea.

Mikroenpresen Zerbitzu Elektronikoa

Mikroenpresentzako prozedura berezia gauzatzeko plataforma da.

Izapidetze telematikoa ziurtagiri elektronikoarekin - Mikroenpresen Zerbitzu Elektronikora sarbidea

PLABI

Ondasunen likidazio batean parte hartu nahi baduzu, Ondasunak likidatzeko plataforma elektronikoa erabili behar duzu.

Izapidetza telematikoa - Ondasunak likidatzeko plataforma elektronikora sarbidea (leiho berri batean irekitzen da)

PSP - Euskadi

PSP-Euskadi pertsona fisiko, juridiko eta profesionalek, parte diren prozeduren espediente judizialean, jakinarazpen telematikoetan eta idazkien aurkezpenean sartzeko eskuragarri duten duten plataforma da eta Kudeaketa Prozesaleko Avantius Sistemarekin integratuta dago. Plataforma horrek honako funtzionalitate hauek ditu:

 • Abiarazteko eta izapidetzeko idazki mota guztien aurkezpen telematikoa.
 • Espediente judizial elektronikoetarako (EJE) eta horien dokumentazio osorako sarbide osoa, ikustaldien grabazioak barne.
 • Organo judizialek eta fiskaltzak egindako jakinarazpen telematikoak sinatzea eta eskuratzea.
 • Gaitutako erabiltzaileen kudeaketa autonomoa.
 • Jasotako jakinarazpenen, zirriborro-idazkien eta aldeei egindako kopien kudeaketaren abisuak, eta espedienteen egoeraren eguneratzeak, besteak beste.
 • Rol mota bakoitzaren beste funtzionalitate esklusibo batzuk (kontsultatu eskuz).

PSP – Euskadin sartzeko beharrezkoa da identifikazio elektronikoa ziurtagiri digitalaren bidez – PSP - Euskadirako sarbidea

JustiziaSip (aplikazioa kontsulta moduan bakarrik)

JustiziaSip sistemaren bitartez Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza duten epaitegi eta auzitegietan izapidetzen ari diren eta parte hartzen duzun auzigaien egoera ezagutu ahal izango duzu.

2023/02/24an, PSP-Euskadi aplikazioak behin betiko ordezkatu zuen JustiziaSip. Data horretatik aurrera ez da jakinarazpen telematikorik iristen JustiziaSip-en bidez, eta ezin da idatzi telematikorik aurkeztu sistema horretatik.

Aplikazioa kontsulta moduan baino ez dago erabilgarri.

JustiziaSipera sartzeko ziurtagiri digital bidez digitalki identifikatu behar duzu - JustiziaSip komunikazio elektronikoen zerbitzura sarbidea (leiho berri batean irekitzen da).

JustiziaIkusBi

Zerbitzu honen bidez, espediente baten ikustaldien grabazioak bistaratu ahal izango dituzu. Horretarako, JustiziaSipen sartu behar duzu ziurtagiri digitalaz baliatuta - Ikustaldien grabaziotarako sarbidea JustiziaIkusBI bidez (leiho berri batean irekitzen da).

EpaiDigitala

Epaiketa eta jarduketa birtualak egiteko Webex aplikazioan oinarritutako tresna da.

Izapidetze telematikoa - EpaiDigitalara sarbidea

Mikroenpresen Zerbitzu Elektronikoa

Mikroenpresentzako prozedura berezia gauzatzeko plataforma da.

Izapidetze telematikoa ziurtagiri elektronikoarekin - Mikroenpresen Zerbitzu Elektronikora sarbidea

Ondasunak likidatzeko plataforma

Justizia Ministerioak likidazioan dauden mikroenpresen aktiboak argitaratzeko abian jarritako atari publiko elektronikoa da.

Izapidetze telematikoa - Ondasunak likidatzeko plataformara sarbidea

Konkurtso legeko 684.artikuluko eredu ofiziala

Zorduna bazara eta zure zorrak berregituratu nahi badituzu berregituraketa-plana aurkeztu dezakezu.

Izapidetza telematikoa - Konkurtso legeko 684.artikuluko eredu ofizialaren zerbitzura sarbidea

Konkurtso legeko 627.artikuluko inprimakia

Zorduna bazara, zure hartzekodunak publikoak badira eta zure zorrak berregituratu nahi badituzu berregituraketa-plana aurkeztu dezakezu.

Izapidetza telematikoa - Konkurtso legeko 627.artikuluko zerbitzura sarbidea