Menu
Bilatu
 • 2024/06/20
 • 07:58:51
justizia.eus

Beste nazionalitate espediente batzuk

Egoera edukitza

Aurrez aurre izapidetu

Erregistro Zibilean inskribatutako titulu batean oinarrituta, fede onez eta urtetan zehar, Espainiako nazionalitatea balute bezala jokatzen duten pertsonek eskuratu dezaketen nazionalitatea da. Urte horietan pertsona horiek ez dute benetako egoeraren berri izan, hau da, benetan espainiarrak zirela uste izan dute.

Zer behar duzu

Bizilekuaren arabera dagokizun Erregistro Zibilean emango dizuten eskaera betetzea. 

Nork egin dezake

Erregistro Zibilean inskribatutako titulu baten bidez gutxienez hamar urtez modu jarraituan nazionalitate espainiarra izan duten eta, gainera, benetan nazionalitate espainiarra ez zutela jakin gabe erabili duten pertsonek. Aukera hau aplikagarria izango da nazionalitatea modu aktiboan erabili dutenentzat eta bere eskubide eta eginbeharrak bete dituztenentzat.

Non eskatu

Bizilekuaren arabera dagokizun Erregistro Zibilean. Euskadiko Erregistro Zibiletan eta Bake Epaitegietan herritarrei telefono edo posta elektroniko bidez egiten zaie arreta. Hortaz, izapide bat egiteko Erregistro Zibilera joan behar baduzu, nahitaez hitzordua eskatu behar duzu JustiziaEus-eko Aurretiko Hitzordu zerbitzuaren bitartez.

Informazio gehiago

Nola erantzuten dizugu

Espedientea bizilekuaren arabera dagokizun Erregistro Zibilean ebatziko da.

Nazionalitatea ukatzen badizute

Ohiko epaitegietan errekurtsoa aurkez dezakezu.

Izapidearen kostua

Doako izapidea.

Ohiko galderak

Nazionalitate eskaerari buruzko ohiko zalantzak jaso ditugu Ohiko galderak atalean.

Herritartze agiria

Aurrez aurre izapidetu

Gobernuak du, errege dekretu bidez, herritartze agiria emateko ahalmena, agiria eskatu duen pertsonak ezohiko baldintza berezi batzuk betetzen dituenean.

Zer behar duzu

 1. Herritartze-agiriagatik nazionalitate espainiarra eskuratzeko eskaera (leiho berri batean irekitzen da) betetzea. Helbidearen arabera dagokizun Erregistro Zibilean ere lor dezakezu inprimaki hau.
 2. Behar bezala legeztatutako eta zinpeko itzultzaile batek itzulitako jaiotza-ziurtagiria.
 3. Adin nagusikoa bazara, jatorrizko herrialdeko zigor-aurrekarien ziurtagiria, behar bezala legeztatuta eta zinpeko itzultzaile batek itzulita.
 4. Adin nagusikoa bazara eta Espainian bizi bazara, Zigortuen Erregistro Zentralaren zigor-aurrekarien ziurtagiria.
 5. Ohiz kanpoko egoera gertatu izana ziurtatzen duten dokumentuak, eta interesekoa izan daitekeen beste edozein dokumentu.

Nork egin dezake

Pertsona emantzipatuek edo 18 urtetik gorakoek.

14 urtetik gorakoa bazara, izapide hau egiteko zure legezko ordezkariaren laguntza beharko duzu.

14 urtetik beherakoa bazara, zure legezko ordezkariak egin beharko ditu izapide guztiak.

Ezgaitua bazara, zure legezko ordezkariak lagundu beharko dizu izapide hori egiten, zure ezgaitasun-epaiak finkatzen duenaren arabera.

Non eskatu

Eskaera bidali behar duzu honako helbide honetara: Nazionalitatearen eta Estatu Zibilaren Zuzendariordetza Nagusia, Erregistroen eta Notariotzaren Zuzendaritza Nagusia, Jacinto Benavente plaza, 3. Madril 28071.

Eskaera urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluan (leiho berri batean irekitzen da) aipatutako edozein erakundetan ere aurkez dezakezu.

Erregistroko bulegoetako helbideak eta ordutegiak kontsultatu itzazu (leiho berri batean irekitzen da).

Espainiatik kanpo bizi bazara, eskaera zure egoitzatik gertuen dagoen Espainiako Kontsulatuan egin dezakezu.

Informazio gehiago

Nola erantzuten dizugu

Espainiako nazionalitatea onartu dizutela jakinarazten dizutenean, bizilekuagatik dagokizun Erregistro Zibilean hitzordua eskatu beharko duzu JustiziaEus-eko Aurretiko Hitzordu zerbitzuaren bitartez izapidea amaitu eta Konstituzioa zin egiteko. Zin egin ostean zure nazionalitate-inskripzioa gauzatuko da eta zure jaiotza-ziurtagiria eskatzeko aukera izango duzu.

Nazionalitatea ukatzen badizute

Ohiko epaitegietan errekurtsoa aurkez dezakezu.

Izapidearen kostua

Doako izapidea.

Nazionalitate espainiarra inskribatzea

Nazionalitate espainiarra lortu ondoren, Espainiako Erregistro Zibilean inskribatu beharko duzu. Horretarako, beharrezkoa da izen bat eta bi abizen izatea. Gogoan izan behar duzu zure izena eta abizenak gaztelaniara egokitzeko beharrezkoa izan daitekeela horietan aldaketaren bat egitea.

Ohiko galderak

Nazionalitate eskaerari buruzko ohiko zalantzak jaso ditugu Ohiko galderak atalean.

Jatorrizko Espainiako nazionalitatea

Aurrez aurre izapidetu

Jaiotzetik ematen zaio pertsona bati, bere gurasoek duten nazionalitatearen arabera edo pertsonaren jaiotza-lekuaren, eta jaiotzaren edo adopzioaren baldintzen arabera.

Nork egin dezake

Jatorrizko Espainiako nazionalitatea jaiotzeko unean edo adoptatua izateko unean lortzen da, ez da beharrezkoa nazionalitatea lortzeko prozedurarik hastea, Memoria Demokratikoaren Legean oinarrituta lortu nahi izanez gero salbu.

Jatorrizko espainiarrak dira:

 • Nazionalitate espainiarra duten ama edo aiten seme-alabak.
 • Gurasoak atzerritarrak izanik Espainian jaio diren pertsonak, gutxienez gurasoetako bat Espainian jaio bada.
 • Guraso atzerritarrak edo herrigabeak izanik Espainian jaio diren pertsonak, edo gurasoen herrialdeetako legedietako bakar batek ere ez dionean haurrari nazionalitate bat ematen.
 • Guraso ezezagunak dituzten Espainian jaiotako pertsonak.
 • Herritar espainiar batek adoptatutako 18 urtetik beherako pertsonak. 18 urtetik gorako pertsona adoptatuek jatorrizko Espainiako nazionalitatea eska dezakete, adopzioa formalizatzen denetik bi urtera.

Ohiko galderak

Nazionalitate eskaerari buruzko ohiko zalantzak jaso ditugu Ohiko galderak atalean.

Aukera

Aurrez aurre izapidetu

Egoera jakin batzuetan dauden pertsona atzerritarrei Espainiako nazionalitatea hautatzeko ematen zaien aukera da, esaterako, atzerritar hori espainiar baten guraso ahalaren mende egon bada, edo adin nagusikoa izanik espainiar batek adoptatu badu.

Zer behar duzu

 1. Bizilekuaren arabera dagokizun Erregistro Zibilean emango dizuten eskaera betetzea.
 2. Behar bezala legeztatutako eta zinpeko itzultzaile batek itzulitako jaiotza-ziurtagiria.
 3. Ama edo aita espainiarraren jaiotza-ziurtagiria. Justizia Ministerioaren Egoitza Elektronikoaren (leiho berri batean irekitzen da) bidez eska dezakezu. Informazio gehiago JustiziaEus ziurtagirien atalean.
 4. Ama edo aita espainiarraren NANa.
 5. Ama edo aita ez espainiarraren jaiotza-ziurtagiriaren fotokopia eta gurasoen ezkontza-ziurtagiriaren fotokopia. Ez da nahitaezkoa bi agiri horiek entregatzea.

Nork egin dezake

Aukera bidezko nazionalitate espainiarra hauta dezakezu, ondorengo egoeraren batean bazaude:

 • Herritar espainiar baten guraso-ahalaren mende bazaude edo egon bazara.
 • Espainian jaio bazara eta zure ama edo zure aita espainiarrak izan badira.
 • Zure seme-alabatasuna edo jaiotza adin nagusiko bihurtu ondoren zehaztu bada (18 urte egin ondoren alegia). Kasu horretan, zure seme-alabatasuna edo jaiotza zehazten den unetik bi urteko epea izango duzu Espainiako nazionalitatea eskatzeko.
 • Herritar espainiar batek adoptatu bazaitu eta adin nagusikoa bazara. Kasu horretan, adopzioa formalizatzen denetik bi urteko epea izango duzu Espainiako nazionalitatea eskatzeko.

14 urtetik gorakoa bazara, izapide hau egiteko zure gurasoen edo legezko ordezkariaren laguntza beharko duzu.

14 urtetik beherakoa bazara, zure legezko ordezkariak egin beharko ditu izapide guztiak.

Ezgaitua bazara, zure legezko ordezkariak lagundu beharko dizu izapide hori egiten, zure ezgaitasun-epaiak finkatzen duenaren arabera.

Emantzipatu bazara, aintzat hartu behar duzu aukera bidezko nazionalitate espainiarra hautatzeko abagunea 20 urte betetzen dituzunean iraungiko dela, zure lege pertsonalak adin nagusiko bihurtzeko beste adin bat izan behar duzula zehazten ez badu. Kasu horretan, adin nagusiko bihurtzen zaren unetik bi urteko epea izango duzu.

Non eskatu

Bizilekuaren arabera dagokizun Erregistro Zibilean. Euskadiko Erregistro Zibiletan eta Bake Epaitegietan herritarrei telefono edo posta elektroniko bidez egiten zaie arreta. Hortaz, izapide bat egiteko Erregistro Zibilera joan behar baduzu, nahitaez hitzordua eskatu behar duzu JustiziaEus-eko Aurretiko Hitzordu zerbitzuaren bitartez.

Informazio gehiago

Nola erantzuten dizugu

Espedientea bizilekuaren arabera dagokizun Erregistro Zibilean ebatziko da.

Nazionalitatea ukatzen badizute

Ohiko epaitegietan errekurtsoa aurkez dezakezu.

Izapidearen kostua

Doako izapidea.

Nazionalitate espainiarra inskribatzea

Nazionalitate espainiarra lortu ondoren, Espainiako Erregistro Zibilean inskribatu beharko duzu. Horretarako, beharrezkoa da izen bat eta bi abizen izatea. Gogoan izan behar duzu zure izena eta abizenak gaztelaniara egokitzeko beharrezkoa izan daitekeela horietan aldaketaren bat egitea.

Ohiko galderak

Nazionalitate eskaerari buruzko ohiko zalantzak jaso ditugu Ohiko galderak atalean.

Memoria Demokratikoaren Legea

Aurrez aurre izapidetu

Urriaren 19ko 20/2022 Legeak (leiho berri batean irekitzen da) abagune berriak eskaintzen ditu aukera bidezko Espainiako nazionalitatea eskuratzeko eta iraganean Memoria Historikoaren Legeak (52/2007 Legeak) jasotzen zuen araubidea zabaltzen du. 

Zer behar duzu

1. Jatorriz espainiarra zen gurasoa edo aitona-amona izan arren atzerrian jaio direnek eta arrazoi politiko, ideologiko, sinesmen, orientazio edo sexu-identitate arrazoiengatik erbestealdia jasan duen eta espainiar nazionalitatea galdu edo ukatu izan duen jatorriz espainiarra zen gurasoa edo aitona-amona izan arren atzerrian jaio direnek:

 1. I. Eranskina (leiho berri batean irekitzen da) behar bezala beteta eta sinatuta.
 2. Eskatzailearen nortasuna egiaztatzen duen agiria.
 3. Eskatzailearen hitzez hitzeko jaiotza-ziurtagiria, inskribatuta dagoen tokiko erregistro zibilak emana. Justizia Ministerioaren Egoitza Elektronikoaren (leiho berri batean irekitzen da) bidez eska dezakezu. Informazio gehiago JustiziaEus ziurtagirien atalean.
 4. Jatorriz espainiarrak zen eskatzailearen gurasoaren, aitonaren edo amonaren hitzez hitzeko jaiotza-ziurtagiria. Justizia Ministerioaren Egoitza Elektronikoaren (leiho berri batean irekitzen da) bidez eska dezakezu. Informazio gehiago JustiziaEus ziurtagirien atalean.
 5. Eskaera jatorriz espainiarra den aitonaren ilobak egiten badu, eskatzailearen aitaren edo amaren hitzez hitzeko jaiotza-ziurtagiri –aitona edo amona espainiarraren lerroari dagokiona–. Justizia Ministerioaren Egoitza Elektronikoaren (leiho berri batean irekitzen da) bidez eska dezakezu. Informazio gehiago JustiziaEus ziurtagirien atalean.
 6. Guraso edo aitona-amonaren erbesteratu-izaeraren akreditazioa. Horretarako, agiri hauetakoren bat aurkeztu behar da:
  1. Espainiako administrazioak erbesteratuei emandako pentsioen onuradun izan dela egiaztatzen duen dokumentazioa. Zuzenean eta bere kabuz frogatzen du erbestea.
  2. Nazio Batuen Errefuxiatuen Nazioarteko Bulegoaren eta espainiar errefuxiatuei eta haien familiei lagundu zieten harrera herrialdeen Errefuxiatuen Bulegoen dokumentazioa.
  3. Bai bere kideak erbestea jasan izanagatik, bai Espainiako erbesteratuen defentsan eta babesean nabarmendu izanagatik, baita gaur egun Gerra Zibilaren eta Diktaduraren biktimen erreparazio moralaren eta oroimen pertsonal eta familiarraren alde lan egiteagatik ere Espainiako edo erbesteratuen harrera estatuko agintariek behar bezala onartu dituzten erbestearekin zerikusia duten alderdi politikoek, sindikatuek edo beste edozein erakunde edo instituziok, publiko zein pribatuk, emandako ziurtagiriak edo txostenak.
 • Aurreko b) eta c) idatz-zatietan aipatutako dokumentuak erbestearen froga izango dira, hauetako edozein agirirekin batera aurkezten badira: 
  1. Pasaportea edo bidaia-titulua, harrera-herrialdeko sarrera-zigiluarekin.
  2. Espainiako Kontsuletxeko Bulegoaren matrikula-erregistroaren ziurtagiria.
  3. Harrera herrialdean bizitza egiaztatzen duten kontsulatuaren Erregistro Zibileko ziurtagiriak; hala nola, ezkontza-inskripzioa, seme-alaben jaiotza-inskripzioak eta heriotza-inskripzioak, besteak beste.
  4. Harrera herrialdeko nazionalitatea eskuratu izana egiaztatzen duen herrialde horretako tokiko erregistro zibilaren ziurtagiria.
  5. arrera herrialdera iritsi zen urtea edo hara edozein garraiobideren bidez heldu zela jasotzen duen herrialde horretako garaiko dokumentazioa.
 • 1936ko uztailaren 18tik 1955eko abenduaren 31ra bitartean Espainiatik atera ziren espainiar guztiak erbesteratutzat hartuko dira. Kasu horietan, puntu honetan zerrendatutako edozein dokumenturen bidez egiaztatu beharko da Espainiako mugapetik irten izana.
 • Espainiatik 1956ko urtarrilaren 1etik 1978ko abenduaren 28ra bitartean irten bada, erbesteratu-izaera egiaztatu beharko du.

2. 1978ko Konstituzioa indarrean sartu aurretik atzerritar batekin ezkontzeagatik nazionalitatea galdu zuten emakume espainiarren seme-alabak izateaz gain, Espainiatik kanpo jaio direnek:II. Eranskina behar bezala beteta eta sinatuta 

 1. II. Eranskina (leiho berri batean irekitzen da)behar bezala beteta eta sinatuta.
 2. Eskatzailearen nortasuna egiaztatzen duen agiria.
 3. Eskatzailearen hitzez hitzeko jaiotza-ziurtagiria, inskribatuta dagoen tokiko erregistro zibilak emana. Justizia Ministerioaren Egoitza Elektronikoaren (leiho berri batean irekitzen da) bidez eska dezakezu. Informazio gehiago JustiziaEus ziurtagirien atalean.
 4. Eskatzailearen ama espainiarraren hitzez hitzeko jaiotza-ziurtagiria. Justizia Ministerioaren Egoitza Elektronikoaren (leiho berri batean irekitzen da) bidez eska dezakezu. Informazio gehiago JustiziaEus ziurtagirien atalean.
 5. Ama eta atzerritarraren arteko  1978ko abenduaren 29aren aurreko ezkontzaren hitzez hitzeko ziurtagiria, inskribatuta dagoen Erregistro Zibilak emana. Justizia Ministerioaren Egoitza Elektronikoaren (leiho berri batean irekitzen da) bidez eska dezakezu. Informazio gehiago JustiziaEus ziurtagirien atalean.
 6. Ezkontza 1954ko abuztuaren 5etik 1978ko abenduaren 28ra (biak barne) formalizatu bazen, amak senarraren nazionalitatea eskuratu zuela egiaztatzen duen dokumentazioa eta ezkontza bidez nazionalitatea eskuratzearen arloan momentu hartan indarrean zegoen atzerriko legeria egiaztatzen duen agiria.

3. Memoria Demokratikoaren Legearen (20/2022 Legearen) eta Memoria Historikoaren Legearen (52/2007 Legearen) aukera eskubidearen arabera jatorrizko nazionalitatea jaso zuten espainiarren seme-alaba adindunek:

 1. III. Eranskina (leiho berri batean irekitzen da) behar bezala beteta eta sinatuta.
 2. Eskatzailearen nortasuna egiaztatzen duen agiria.
 3. Eskatzailearen hitzez hitzeko jaiotza-ziurtagiria, inskribatuta dagoen tokiko erregistro zibilak emana. Justizia Ministerioaren Egoitza Elektronikoaren (leiho berri batean irekitzen da) bidez eska dezakezu. Informazio gehiago JustiziaEus ziurtagirien atalean.
 4. Eskaera aitaren edo amaren jaiotza inskribatuta dagoen Erregistro Zibilean aurkezten ez bada, 2022ko Memoria Demokratikoaren Legearen edo 2007ko Memoria Historikoaren Legearen arabera nazionalitatea lortu zuen Espainiako nazionalitatea eskatzen ari den adin nagusikoaren gurasoaren hitzez hitzeko jaiotza-ziurtagiria. Justizia Ministerioaren Egoitza Elektronikoaren (leiho berri batean irekitzen da) bidez eska dezakezu. Informazio gehiago JustiziaEus ziurtagirien atalean.

4. Bai jatorriz espainiarra eta Espainian jaioa den norbaiten seme-alaba izanik Kode Zibilaren 20.1.b) artikuluaren arabera jatorrizkoa ez den Espainiako nazionalitatea aukeratu zutenek, baita Memoria Historikoaren Legearen arabera nazionalitatea eskuratu zutenen seme-alaba adingabeek ere, baldin eta Kode Zibilaren 20.1.a) artikuluan aurreikusitako aukera-eskubidearen bidez jatorrikoa ez den Espainiako nazionalitatea aukeratu bazuten, Memoria Demokratikoaren Legearen zortzigarren xedapen gehigarrian jasotako aukerari heldu ahal izango diote orain, gerora sortutako Espainiako nazionalitatea lortzeko:

 1. IV. Eranskina (leiho berri batean irekitzen da) behar bezala beteta eta sinatuta.
 2. Kasuan kasuko egiaztagiriak, IV. eranskinean xedatutakoaren arabera.

Nork egin dezake

Urriaren 19ko 20/2022 Memoria Demokratikoaren Legearen (leiho berri batean irekitzen da)eta Segurtasun Juridiko eta Fede Publikoko Zuzendaritza Nagusiaren 2022ko urriaren 25eko Jarraibidearen (leiho berri batean irekitzen da) (Memoria Demokratikoaren Legearen zortzigarren xedapen gehigarrian ezarritako Espainiako nazionalitatea aukeratzeko eskubidea jorratzen  duenaren) arabera, Espainiako nazionalitatea aukera dezakete:

 1. Jatorriz espainiarra zen gurasoa edo aitona-amona izan arren atzerrian jaio direnek eta arrazoi politiko, ideologiko, sinesmen, orientazio edo sexu-identitate arrazoiengatik erbestealdia jasan duen eta espainiar nazionalitatea galdu edo ukatu izan duen jatorriz espainiarra zen gurasoa edo aitona-amona izan arren atzerrian jaio direnek.
 2. 1978ko Konstituzioa indarrean sartu aurretik atzerritar batekin ezkontzeagatik nazionalitatea galdu zuten emakume espainiarren seme-alabak izateaz gain, Espainiatik kanpo jaio direnek. 
 3. Memoria Demokratikoaren Legearen (20/2022 Legearen) eta Memoria Historikoaren Legearen (52/2007 Legearen) aukera eskubidearen arabera jatorrizko nazionalitatea jaso zuten espainiarren seme-alaba adindunek.
 4. Bai jatorriz espainiarra eta Espainian jaioa den norbaiten seme-alaba izanik Kode Zibilaren 20.1.b) artikuluaren arabera jatorrizkoa ez den Espainiako nazionalitatea aukeratu zutenek, baita Memoria Historikoaren Legearen arabera nazionalitatea eskuratu zutenen seme-alaba adingabeek ere, baldin eta Kode Zibilaren 20.1.a) artikuluan aurreikusitako aukera-eskubidearen bidez jatorrikoa ez den Espainiako nazionalitatea aukeratu bazuten, Memoria Demokratikoaren Legearen zortzigarren xedapen gehigarrian jasotako aukerari heldu ahal izango diote orain, gerora sortutako Espainiako nazionalitatea lortzeko.

Noiz eta non eskatu

Eskaera interesdunaren helbideari dagokion Erregistro Zibilean aurkeztu behar da zuzenean, eskabide horren fotokopiarekin batera. Kopia hori Erregistro Zibilean zigilatuko da, eta interesdunari itzuliko zaio, eskaera epearen barruan aurkeztu izana justifikatzeko balio dezan. Eskabide hori aurkezteko epea 2 urtekoa da, 2022ko urriaren 21etik aurrera.

Aukera-adierazpena aurkeztean ez badaude egiaztatuta eskatutako betekizunak, hautatzaileak hogeita hamar egun naturaleko epea izango du froga osatzeko, Erregistro Zibilaren bulegoko arduradunak interesdunari horretarako errekerimendua egiten dionetik zenbatzen hasita.

Kontsultatu erregistro-bulegoen helbideak eta ordutegiak.

Informazio gehiago

Nola aurkeztu behar dira erregistro-ziurtagiriak

Espainiako erregistro-ziurtagiriak eska daitezke: 

 • Telematikoki Justizia Ministerioaren webgunearen (leiho berri batean irekitzen da) bidez. Berariaz adierazi behar da ziurtagiria Memoria Demokratikoaren Legean aurreikusitako aukera-eskubidea baliatzeko eskatzen dela.
 • Hitzez hitzeko jaiotza-ziurtagiria eskatzeko eredu normalizatuaren bidez (VI. Eranskina (leiho berri batean irekitzen da)).

Gurasoen edo aitona-amonen jaiotza-inskripziorik ez badago, interesdunak parrokia- edo elizbarruti-artxiboko bataio-partida aurkeztu ahal izango du, dagokion erregistroak emandako jaiotza-inskripzioaren ziurtagiri negatiboarekin batera. Era berean, jaiotza-inskripzioaren espedientea sustatu ahal izango du erregistro-legerian aurreikusitako epetik kanpo.

Bestalde, eta nazioarteko tratatuetan xedatutakoa salbu, atzerriko erregistro-ziurtagiriak, 20/2022 Legearen zortzigarren xedapen gehigarrian jasotako edozein kasutako aukera-deklarazioarekin batera aurkeztutakoak, behar bezala legeztatuta eta/edo apostillatuta aurkeztu behar dira. Era berean, dokumentuak gaztelaniaz idatzi ez badira, organo edo funtzionario eskudunak egindako itzulpen ofiziala aurkeztu behar da.

Nola erantzuten dizugu

Espainiako nazionalitatea onartu dizutela jakinarazten dizutenean, bizilekuagatik dagokizun Erregistro Zibilean hitzordua eskatu beharko duzu JustiziaEus-eko Aurretiko Hitzordu zerbitzuaren bitartez izapidea amaitu eta Konstituzioa zin egiteko. Zin egin ostean zure nazionalitate-inskripzioa gauzatuko da eta zure jaiotza-ziurtagiria eskatzeko aukera izango duzu.

Nazionalitatea ukatzen badizute

Erregistro Zibilaren arduradunak ukatu egiten badizu Espainiako naziokotasuna aukeratzea Memoria Demokratikoaren Legeak ezarritako betekizunak ez betetzeagatik, formalki jakinaraziko zaitu, dagokion errekurtsoa jar dezazun Justizia Ministerioko Segurtasun Juridikoaren eta Fede Publikoaren Zuzendaritza Nagusian.

Nazionalitate espainiarra inskribatzea

Nazionalitate espainiarra lortu ondoren, Espainiako Erregistro Zibilean inskribatu beharko duzu. Horretarako, beharrezkoa da izen bat eta bi abizen izatea. Gogoan izan behar duzu zure izena eta abizenak gaztelaniara egokitzeko beharrezkoa izan daitekeela horietan aldaketaren bat egitea.

Zein arautan aurki dezakezu informazio guztia 

Memoria Demokratikoaren Legearen araberako aukera bidezko nazionalitate eskaerari buruz gehiago irakurri nahi baduzu, arau hauetara jotzea gomendatzen dizugu:

Izapidearen kostua

Memoria Demokratikoaren Legearen araberako aukera bidezko nazionalitate eskaera egitea doakoa da.

Ohiko galderak

Nazionalitate eskaerari buruzko ohiko zalantzak jaso ditugu Ohiko galderak atalean.

Azken aldaketako data: