Menu
Bilatu
 • 2022/10/ 5
 • 01:14:59
justizia.eus

Beste nazionalitate espediente batzuk

Egoera edukitza

Aurrez aurre izapidetu

OHARRA: osasun-arloko krisia dela eta, datozen hilabeteetan Euskadiko Erregistro Zibiletan eta Bake Epaitegietan herritarrei telefono edo posta elektroniko bidez egingo zaie arreta. Izapide bat egiteko Erregistro Zibilera joan behar baduzu, nahitaez hitzordua eskatu behar duzu JustiziaEus-eko Aurretiko Hitzordu zerbitzuaren bitartez.

Erregistro Zibilean inskribatutako titulu batean oinarrituta, fede onez eta urtetan zehar, Espainiako nazionalitatea balute bezala jokatzen duten pertsonek eskuratu dezaketen nazionalitatea da. Urte horietan pertsona horiek ez dute benetako egoeraren berri izan, hau da, benetan espainiarrak zirela uste izan dute.

Zer behar duzu

Bizilekuaren arabera dagokizun Erregistro Zibilean emango dizuten eskaera betetzea.

Nork egin dezake

Erregistro Zibilean inskribatutako titulu baten bidez gutxienez hamar urtez modu jarraituan nazionalitate espainiarra izan duten eta, gainera, benetan nazionalitate espainiarra ez zutela jakin gabe erabili duten pertsonek. Aukera hau aplikagarria izango da nazionalitatea modu aktiboan erabili dutenentzat eta bere eskubide eta eginbeharrak bete dituztenentzat.

Non eskatu

Bizilekuaren arabera dagokizun Erregistro Zibilean.

Informazio gehiago

Nola erantzuten dizugu

Espedientea bizilekuaren arabera dagokizun Erregistro Zibilean ebatziko da.

Nazionalitatea ukatzen badizute

Ohiko epaitegietan errekurtsoa aurkez dezakezu.

Izapidearen kostua

Doako izapidea.

Ohiko galderak

Nazionalitate eskaerari buruzko ohiko zalantzak jaso ditugu Ohiko galderak atalean.

Herritartze agiria

Aurrez aurre izapidetu

OHARRA: osasun-arloko krisia dela eta, datozen hilabeteetan Euskadiko Erregistro Zibiletan eta Bake Epaitegietan herritarrei telefono edo posta elektroniko bidez egingo zaie arreta. Izapide bat egiteko Erregistro Zibilera joan behar baduzu, nahitaez hitzordua eskatu behar duzu JustiziaEus-eko Aurretiko Hitzordu zerbitzuaren bitartez.

Gobernuak du, errege dekretu bidez, herritartze agiria emateko ahalmena, agiria eskatu duen pertsonak ezohiko baldintza berezi batzuk betetzen dituenean.

Zer behar duzu

 1. Herritartze-agiriagatik nazionalitate espainiarra eskuratzeko eskaera (leiho berri batean irekitzen da) betetzea.
 2. Informatzeko eta Arreta Emateko Bulego Nagusian ere lor dezakezu (Bolsa kalea 8, 28012 Madril).
 3. Behar bezala legeztatutako eta zinpeko itzultzaile batek itzulitako jaiotza-ziurtagiria.
 4. Adin nagusikoa bazara, jatorrizko herrialdeko zigor-aurrekarien ziurtagiria, behar bezala legeztatuta eta zinpeko itzultzaile batek itzulita.
 5. Adin nagusikoa bazara eta Espainian bizi bazara, Zigortuen Erregistro Zentralaren zigor-aurrekarien ziurtagiria.
 6. Ohiz kanpoko egoera gertatu izana ziurtatzen duten dokumentuak, eta interesekoa izan daitekeen beste edozein dokumentu.

Nork egin dezake

Pertsona emantzipatuek edo 18 urtetik gorakoek.

14 urtetik gorakoa bazara, izapide hau egiteko zure legezko ordezkariaren laguntza beharko duzu.

14 urtetik beherakoa bazara, zure legezko ordezkariak egin beharko ditu izapide guztiak.

Ezgaitua bazara, zure legezko ordezkariak lagundu beharko dizu izapide hori egiten, zure ezgaitasun-epaiak finkatzen duenaren arabera.

Non eskatu

Eskaera bidali behar duzu honako helbide honetara: Nazionalitatearen eta Estatu Zibilaren Zuzendariordetza Nagusia, Erregistroen eta Notariotzaren Zuzendaritza Nagusia, Jacinto Benavente plaza, 3. Madril 28071.

Eskaera urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluan (leiho berri batean irekitzen da) aipatutako edozein erakundetan ere aurkez dezakezu.

Erregistroko bulegoetako helbideak eta ordutegiak kontsultatu itzazu (leiho berri batean irekitzen da).

Espainiatik kanpo bizi bazara, eskaera zure egoitzatik gertuen dagoen Espainiako Kontsulatuan egin dezakezu.

Informazio gehiago

Nola erantzuten dizugu

Espainiako nazionalitatea onartu dizutela jakinarazten dizutenean, bizilekuagatik dagokizun Erregistro Zibilean hitzordua eskatu beharko duzu JustiziaEus-eko Aurretiko Hitzordu zerbitzuaren bitartez izapidea amaitu eta Konstituzioa zin egiteko. Zin egin ostean zure nazionalitate-inskripzioa gauzatuko da eta zure jaiotza-ziurtagiria eskatzeko aukera izango duzu.

Nazionalitatea ukatzen badizute

Ohiko epaitegietan errekurtsoa aurkez dezakezu.

Izapidearen kostua

Doako izapidea.

Nazionalitate espainiarra inskribatzea

Nazionalitate espainiarra lortu ondoren, Espainiako Erregistro Zibilean inskribatu beharko duzu. Horretarako, beharrezkoa da izen bat eta bi abizen izatea. Gogoan izan behar duzu zure izena eta abizenak gaztelaniara egokitzeko beharrezkoa izan daitekeela horietan aldaketaren bat egitea.

Ohiko galderak

Nazionalitate eskaerari buruzko ohiko zalantzak jaso ditugu Ohiko galderak atalean.

Jatorrizko Espainiako nazionalitatea

Aurrez aurre izapidetu

OHARRA: osasun-arloko krisia dela eta, datozen hilabeteetan Euskadiko Erregistro Zibiletan eta Bake Epaitegietan herritarrei telefono edo posta elektroniko bidez egingo zaie arreta. Izapide bat egiteko Erregistro Zibilera joan behar baduzu, nahitaez hitzordua eskatu behar duzu JustiziaEus-eko Aurretiko Hitzordu zerbitzuaren bitartez.

Jaiotzetik ematen zaio pertsona bati, bere gurasoek duten nazionalitatearen arabera edo pertsonaren jaiotza-lekuaren, eta jaiotzaren edo adopzioaren baldintzen arabera.

Nork egin dezake

Jatorrizko Espainiako nazionalitatea jaiotzeko unean edo adoptatua izateko unean lortzen da, ez da beharrezkoa nazionalitatea lortzeko prozedurarik hastea, Memoria Historikoaren legea oinarrituta lortu nahi izanez gero salbu.

Jatorrizko espainiarrak dira:

 • Nazionalitate espainiarra duten ama edo aiten seme-alabak.
 • Gurasoak atzerritarrak izanik Espainian jaio diren pertsonak, gutxienez gurasoetako bat Espainian jaio bada.
 • Guraso atzerritarrak edo herrigabeak izanik Espainian jaio diren pertsonak, edo gurasoen herrialdeetako legedietako bakar batek ere ez dionean haurrari nazionalitate bat ematen.
 • Guraso ezezagunak dituzten Espainian jaiotako pertsonak.
 • Herritar espainiar batek adoptatutako 18 urtetik beherako pertsonak. 18 urtetik gorako pertsona adoptatuek jatorrizko Espainiako nazionalitatea eska dezakete, adopzioa formalizatzen denetik bi urtera.

Ohiko galderak

Nazionalitate eskaerari buruzko ohiko zalantzak jaso ditugu Ohiko galderak atalean.

Aukera

Aurrez aurre izapidetu

OHARRA: osasun-arloko krisia dela eta, datozen hilabeteetan Euskadiko Erregistro Zibiletan eta Bake Epaitegietan herritarrei telefono edo posta elektroniko bidez egingo zaie arreta. Izapide bat egiteko Erregistro Zibilera joan behar baduzu, nahitaez hitzordua eskatu behar duzu JustiziaEus-eko Aurretiko Hitzordu zerbitzuaren bitartez.

Egoera jakin batzuetan dauden pertsona atzerritarrei Espainiako nazionalitatea hautatzeko ematen zaien aukera da, esaterako, atzerritar hori espainiar baten guraso ahalaren mende egon bada, edo adin nagusikoa izanik espainiar batek adoptatu badu.

Zer behar duzu

 1. Bizilekuaren arabera dagokizun Erregistro Zibilean emango dizuten eskaera betetzea.
 2. Behar bezala legeztatutako eta zinpeko itzultzaile batek itzulitako jaiotza-ziurtagiria.
 3. Ama edo aita espainiarraren jaiotza-ziurtagiria. Jaiotza EAEn inskribatuta badago, ziurtagiriak eskatzeko JustiziaEus-eko online aplikazioan eska dezakezu ziurtagiri hori.
 4. Ama edo aita espainiarraren NANa.
 5. Ama edo aita ez espainiarraren jaiotza-ziurtagiriaren fotokopia eta gurasoen ezkontza-ziurtagiriaren fotokopia. Ez da nahitaezkoa bi agiri horiek entregatzea.

Nork egin dezake

Aukera bidezko nazionalitate espainiarra hauta dezakezu, ondorengo egoeraren batean bazaude:

 • Herritar espainiar baten guraso-ahalaren mende bazaude edo egon bazara.
 • Espainian jaio bazara eta zure ama edo zure aita espainiarrak izan badira.
 • Zure seme-alabatasuna edo jaiotza adin nagusiko bihurtu ondoren zehaztu bada (18 urte egin ondoren alegia). Kasu horretan, zure seme-alabatasuna edo jaiotza zehazten den unetik bi urteko epea izango duzu Espainiako nazionalitatea eskatzeko.
 • Herritar espainiar batek adoptatu bazaitu eta adin nagusikoa bazara. Kasu horretan, adopzioa formalizatzen denetik bi urteko epea izango duzu Espainiako nazionalitatea eskatzeko.

14 urtetik gorakoa bazara, izapide hau egiteko zure gurasoen edo legezko ordezkariaren laguntza beharko duzu.

14 urtetik beherakoa bazara, zure legezko ordezkariak egin beharko ditu izapide guztiak.

Ezgaitua bazara, zure legezko ordezkariak lagundu beharko dizu izapide hori egiten, zure ezgaitasun-epaiak finkatzen duenaren arabera.

Emantzipatu bazara, aintzat hartu behar duzu aukera bidezko nazionalitate espainiarra hautatzeko abagunea 20 urte betetzen dituzunean iraungiko dela, zure lege pertsonalak adin nagusiko bihurtzeko beste adin bat izan behar duzula zehazten ez badu. Kasu horretan, adin nagusiko bihurtzen zaren unetik bi urteko epea izango duzu.

Non eskatu

Bizilekuaren arabera dagokizun Erregistro Zibilean.

Informazio gehiago

Nola erantzuten dizugu

Espedientea bizilekuaren arabera dagokizun Erregistro Zibilean ebatziko da.

Nazionalitatea ukatzen badizute

Ohiko epaitegietan errekurtsoa aurkez dezakezu.

Izapidearen kostua

Doako izapidea.

Nazionalitate espainiarra inskribatzea

Nazionalitate espainiarra lortu ondoren, Espainiako Erregistro Zibilean inskribatu beharko duzu. Horretarako, beharrezkoa da izen bat eta bi abizen izatea. Gogoan izan behar duzu zure izena eta abizenak gaztelaniara egokitzeko beharrezkoa izan daitekeela horietan aldaketaren bat egitea.

Ohiko galderak

Nazionalitate eskaerari buruzko ohiko zalantzak jaso ditugu Ohiko galderak atalean.

Memoria Historikoaren legea

Aurrez aurre izapidetu

OHARRA: osasun-arloko krisia dela eta, datozen hilabeteetan Euskadiko Erregistro Zibiletan eta Bake Epaitegietan herritarrei telefono edo posta elektroniko bidez egingo zaie arreta. Izapide bat egiteko Erregistro Zibilera joan behar baduzu, nahitaez hitzordua eskatu behar duzu JustiziaEus-eko Aurretiko Hitzordu zerbitzuaren bitartez.

52/2007 Legearen 18. Artikuluak, (Memoria Historikoaren Legea) (leiho berri batean irekitzen da), aurreko nazionalitateari uko egin gabe brigadistek berriz ere espainiako nazionalitatea eskatzeko aukera ezartzen du.

Zer behar duzu

2008ko urriaren 31ko Errege Dekretuak brigadistek espainiako nazionalitatea eskatzeko bi prozedura aurreikusten ditu:

Nazioarteko Brigadetako kide izanik espainiako nazionalitatea eman bazitzaizun, baina zure aurreko nazionalitateari uko ez egiteagatik espainiako nazionalitatea onartu ez bazenuen, eskaera berriz egin dezakezu inolako dokumentaziorik aurkeztu gabe.

Lehenengo aldiz eskatzen baduzu:

 • Eskaera eredu ofiziala (leiho berri batean irekitzen da) bete behar duzu.
 • Nazioarteko Brigadetako kide zarela egiaztatzeko egoki deritzozun dokumentazioa aurkez dezakezu.
 • Behar bezala legeztatutako eta zinpeko itzultzaile batek itzulitako jaiotza-ziurtagiria.
 • Ezkonduta bazaude, behar bezala legeztatutako eta zinpeko itzultzaile batek itzulitako ezkontza-ziurtagiria.
 • Ezkontidea espainiakoa bada, bere jaiotza-ziurtagiria. Jaiotza EAEn inskribatuta badago, ziurtagiriak online eskatzeko JustiziaEus-eko aplikazioaren bitartez eska dezakezu ziurtagiria.

Nork egin dezake

Espainiako Gerra Zibilean Nazioarteko Brigadetako kide izan ziren boluntarioek eta une hartan espainiako nazionalitatea lortu baina aurreko nazionalitateari uko ez egitearren espainiako nazionalitatea galdu zuten brigadistek.

Noiz eta non eskatu

Eskaera edozein unetan aurkez dezakezu:

 • Egoitzagatik dagokizun Erregistro Zibilean.
 • Justizia Ministerioan, Erregistro eta Notarioen Zuzendaritza Nagusian (Jacinto Benavente plaza, 3. 28012 Madril).
 • Espainiako edozein administrazio-organoren erregistro nagusian.
 • Espainiako posta bulegoetan.
 • Bizi zaren herrialdeko Espainiako kontsulatuan.

Informazio gehiago

Nola erantzuten dizugu

Zure espedientea Madrilgo Erregistro Nagusira bidaliko da eta han erabakiko dute espainiako nazionalitatea emango dizuten ala ez.

Nazionalitate-eskaera aurkezterakoan eskatutako baldintzak betetzen ez badituzu, 30 egun baliodun izango dituzu, eskaera egiten zaizunetik, falta zaizkizun dokumentuak aurkezteko.

Nazionalitatea ukatzen badizute

Dagozkion ondoreetarako jakinaraziko zaizu, Justizia Ministerioko Erregistroen eta Notariotzaren Zuzendaritza Nagusian dagokion errekurtsoa aurkezteko aukera izan dezazun (Jacinto Benavente enparantza 3, 28012 Madril). Atzerriko Espainiako kontsulatu-bulegoetan edo ordezkaritza diplomatikoetan ere aurkez dezakezu errekurtsoa.

Izapidearen kostua

Doako izapidea.

Informazio osagarria

Espainiako Gerra Zibilean Nazioarteko Brigadetan boluntario izateagatik espainiako nazionalitatea eskuratzeko eskubidea urtarrilaren 19ko Errege Dekretuan jasota dator. Hala ere, brigadista askok ez zuen nazionalitate espainola hartu, aurreko nazionalitateari uko egitea ezinbestekoa zelako. 52/2007 Legeak, Memoria Historikoaren Lege gisa ezagutzen denak, aurreko nazionalitateari uko egin gabe brigadistek berriz ere espainiako nazionalitatea eskatzeko aukera ezartzen du.

Ohiko galderak

Nazionalitate eskaerari buruzko ohiko zalantzak jaso ditugu Ohiko galderak atalean.

Azken aldaketako data: