Menu
Bilatu
 • 2024/06/21
 • 06:59:48
justizia.eus

Inskripzioak

Jaiotza-inskripzioa

Aurrez aurre izapidetu

Zer behar duzu?

Inskripzioa haurra jaio den ospitaletik egiten baduzu, hurrengo dokumentazioa aurkeztu behar duzu:

 1. Guraso bien NAN, NIE edo pasaportea, eta eskatzailearena -azken hori gurasoa ez bada-.
 2. Gurasoak ezkonduta bazaudete, ezkontza-ziurtagiria aurkeztu behar duzue; bestela, inprimaki ofizialean ezkonduta zaudetela egiaztatzeko ziurtagiria sinatu beharko duzue. Ezkongabeak bazarete, inprimaki ofizialean gurasotasun ziurtagiria sinatu beharko duzue.

Haurrak Euskadiko ospitale publiko guztietatik inskribatu daitezke. Horrela jasota dator uztailaren 13ko 19/2015 Legean, Justizia Administrazioaren eta Erregistro Zibilaren eremuko administrazioa eraberritzeko neurriei buruzkoan (leiho berri batean irekitzen da).

Haurra Erregistro Zibilean edo Bake Epaitegian inskribatzeko aukera ere badago. Kasu horretan, bi aukera daude:

- Haurra jaio den udalerrian bertan erregistratu nahi baduzu, dokumentu hauek aurkeztu beharko dituzu: Mediku-ziurtagiria, edo emaginarena, edo erditzean lagundu duen osasun-laguntzaile teknikoarena. Bananduta bazaude eta inskribatu nahi duzun haurraren aitarekin ezkondu ez bazara, aipatutako dokumentuez gain, dibortzio-epaia ere aurkeztu behar duzu.

- Haurra bi gurasoak erroldatuta zaudeten udalerrian inskribatzen baduzu, guraso biak elkarrekin bertaratu beharko zarete eta, aipatutako dokumentuez gain, beste hauek ere aurkeztu beharko dituzue:

 • Bi gurasoen errolda-ziurtagiria.
 • Jaioberriaren inskripziorik egin ez dela dioen klinikaren edo ospitalearen ziurtagiria.

Nork egin dezake

Inskripzioa ospitaletik egiten bada, aitak, amak edo gurasoek ezean, gertuko senide batek edo beste norbaitek egin dezake; beti ere, adinez nagusia bada eta jaiotzaren lekuko izan bada. Besteak beste, honako pertsona hauek eska ezakete inskribapena: ospitaleko, klinikako eta erakunde sanitarioko zuzendaritzak, erditzean egon den sendagile edo sanitarioak, baldin eta erditzea erakunde sanitario batetik kanpo izan bada. Horretarako, honako baldintza hauetako bat bete behar da:

 • Gurasoak ezkonduta egotea, eta horietako bat, gutxienez, espainiarra izatea. 
 • Gurasoak ezkonduta ez badaude gurasotasuna amari bakarrik esleitzea; edo aita biologikoa bertan izanda eskaera bi gurasoek sinatzea.
 • Gurasoak atzerritarrak izatea eta biak naziokotasun berdina izatea. 

Jaiotza-inskripzioa ezin izango da ospitaletik telematikoki egin hurrengo kasuetan:

 • Ezkontzazko aitatasunari buruzko presuntzioa bertan behera uzten denean.
 • Gurasoetako bat adingabea bada edo judizialki ezgaia bada.
 • Ezkontzatik kanpoko jaiotzetan, aita ez badago, edo gurasoetako bat edo biak hilda badaude edo ezgaiak badira.
 • Gurasoak atzerritarrak badira eta bakoitzak nazionalitate ezberdina badu.
 • Amak gurasotasunari uko egiten badio.

Inskripzioa Erregistro Zibilean edo Bake Epaitegian egiten baduzu, bi aukera daude:

- Jaiotza gertatu den udalerrian inskribatzen baduzu:

 • Gurasoak ezkonduta badaude: izapidea aitak, amak, gertueneko senideak edo, hala behar izanez gero, jaiotza-lekuan izan den edozein adin nagusiak egin dezake.
 • Gurasoak ezkonduta ez badaude: izapidea elkarrekin egin behar dute bi gurasoek.
 • Gurasoak adin txikikoak badira: izapidea bi gurasoek egin beharko dute, beren legezko tutoreekin batera.

- Bi gurasoak erroldatuta dauden udalerrian erregistratu nahi bada, izapidea elkarrekin egin beharko da.

Noiz eta non eskatu

Haurra jaiotzen denetik 72 ordu dituzu jaiotza-inskripzioa ospitaletik egiteko.

Ospitalean egiterik izan ez baduzu, hamar eguneko epea daukazu Erregistro Zibilean edo Bake Epaitegian jaiotza inskribatzeko. Epea 30 egunera arte luzatu daiteke, baldin eta bidezko arrazoiren bat egiaztatzen baduzu.

Ospitalean edo haurra jaio den edo bi gurasoak erroldatuta zaudeten udalerriko Erregistro Zibilean edo Bake Epaitegian eskatu ahal duzu. 

Aurrez aurre joan behar baduzu Erregistro Zibil batera hitzordua eska dezakezu:

Informazio gehiago telefonoz edo horretarako prestatutako posta elektronikoaren bidez jaso dezakezu. JustiziaEus-en eskura dituzu Euskadiko Erregistro Zibileko Bulego Orokorretako eta Erregistro Zibileko Bulego Laguntzaileetako (Bake Epaitegiak) harremanetarako datuak.

Informazio gehiago

Nola erantzuten dizugu

Inskripzioa ospitaletik egiten baduzu, egiaztagiri bat emango dizute, eta ondoren, posta arrunt bidez edo posta elektronikoz jaiotza-ziurtagiria jasoko duzu. 

Inskripzioa Erregistro Zibilean edo Bake Epaitegian egiten baduzue jaiotza-ziurtagiria emango dizute.

Akats posibleak zuzentzea

Jaiotza erregistratu ondoren jaiotza-ziurtagirian akatsen bat dagoela antzematen baduzu, jaiotza inskribatu duzun Erregistro Zibilean akatsa zuzentzeko espedientea abiarazi beharko duzu, eta akats hori egiaztatzen duten dokumentuak aurkeztu beharko dituzu. Izapide hori egin ondoren, Erregistro Zibilak akatsa zuzenduko du eta jaiotza-ziurtagiria eguneratutako datuekin bidaliko dizu.

Izena hautatzeko mugak

Izena aukeratzeko mugak daude. Kontsultatu informazio guztia izen-abizenen atalean.

Kasu bereziak

Epez kanpo inskribatzea

Jaiotza ezin izan bada aurreikusitako epeetan inskribatu (gehienez, jaio ondorengo 30 egunen barruan), bizilekuaren arabera dagokizun Erregistro Zibilean espediente bat izapidetu beharko duzu. Espedientea egiteko eta pertsona legez existitzen dela erakusteko dokumentu hauek aurkeztu beharko dituzu:

 • Jaioberri bat inskribatu nahi baduzu
  1. Mediku-ziurtagiria.
  2. Haur hori existitzen dela eta toki eta data horretan jaio dela ziurtatzen duten dokumentuak (NANaren fotokopia, bataio-ziurtagiria, errolda-ziurtagiria eta abar).
  3. Haurra adierazitako egunean eta orduan jaio zela berretsiko duten bi lekuko.
 • Gainerako kasuetan
  1. Auzitegi-mediku batek emandako mediku-ziurtagiria.
  2. Pertsona hori existitzen dela eta toki eta data horretan jaio dela ziurtatzen duten dokumentuak (NANaren fotokopia, bataio-ziurtagiria, errolda-ziurtagiria eta abar).
  3. Pertsona hori adierazitako egunean eta orduan jaio zela berretsiko duten bi lekuko.
  4. Neba-arreben eta, ezkontidea izanez gero, horien baimen sinatua, pertsona hori haien neba, arreba edo ezkontide gisa aitortzearekin bat datozela berretsiz. Erregistro Zibila senide horiekin harremanetan jarriko da, pertsonalki edo exhortoen bidez, baimen sinatua lortzeko.

Inskripzioa, nazioarteko adopzioetan

Atzerriko haurra adoptatu baduzue, jaiotza-inskripzioa egin eta orri-bazterrean nazioarteko adopzioa dela jasotzen duen oharra jarri behar da. Aurrez aurreko izapidea da eta adoptatzen duen norbanako edo bikotearen bizilekuari dagokion Erregistro Zibilean egin behar da. Adoptatutako pertsonak inskribapena eska dezake ere, adinez nagusia bada edo emantzipatuta badago.

Prozedura hurrengoa da: lehendabizi inskripzio biologikoa egiten da eta orri-bazterrean nazioarteko adopzioa dela jasotzen duen oharra idazten da. Ondoren, inskripzio biologikoa ezeztatu eta adopzioa inskribatzen da (horrela, adingabearen pribatutasuna babesten da).

Izapidea egiteko, Erregistro zibilera joan eta inprimakia eskatu behar da. Horren ostean, bikotea bazarete, biak joan beharko duzue dokumentazioa eramatera eta sinatzera. Une horretan, jaiolekutzat gurasoaren/gurasoen egoitza edo haurraren jaioterria jarri behar da. Adoptatutako haurraren izena aldatu daiteke ere. Zenbait kasutan izena adopzio-epaian jasota dago, beste batzuetan, berriz, epaitegian eska daiteke.

Dokumentazio guztia eraman ostean, Erregistro Zibilera berriz itzuli beharra dago, inskripzioaren datu guztiak zuzenak direla egiaztatzeko. Orduan, gurasoetako bat joatea nahikoa da. Guztia zuzen badago, adopzioaren inskripzioa jaso daiteke.

Nazioarteko inskripzioa egiteko hurrengo dokumentazioa aurkeztu behar da:

 1. Adoptatuko duen norbanakoaren/norbanakoen NANaren fotokopia.
 2. Erroldatze ziurtagiria.
 3. Egokitasuneko ziurtagiria.
 4. Adopzio epaia, itzulia eta legeztatua.
 5. Adingabearen jaiotza-ziurtagiria, datu biologikoduna, legeztatua eta itzulia (Dagokion Atzerriko Erregistro Zibilaren jaiotza-ziurtagiria, legeztatua, edo apostillarekin eta Espainiako hizkuntza ofizialetan ez badator, zinpeko itzultzaileak itzulita egon behar du).
 6. Adingabearen jaiotza-ziurtagiria, adopzio autoekin, legeztatua eta itzulia.
 7. Adopziogilearen edo adopziogileen hitzez hitzeko jaiotza-ziurtagiria.
 8. Gurasoen hitzez hitzeko ezkontza ziurtagiria (baldin badago)
 9. Datu biologikoen aitortza-orria eta adopzio datuen aitortza-orria (bi inprimaki hauek erregistro zibilean ematen dituzte).

Izen-ematea, emakume-bikoteek laguntza bidezko giza ugalketaren kasuan

Lesbiana-bikotea bazarete eta lagundutako giza-ugalketa prozesu bidez jaiotako seme edo alaba Erregistro Zibilean inskribatu nahi baduzue, Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren informazioa irakurtzea gomendatzen dizuegu: Berdindu (leiho berri batean irekitzen da). Hori bai, aintzat har ezazue ezkontzaz kanpoko seme-alabatasuna zehazteko ez dela beharrezkoa ama ezkonduta egotea edo haurdun egon ez denak ondoren adoptatzea. 

Ohiko galderak

Jaiotza-inskripzioei buruzko ohiko zalantzak jaso ditugu Ohiko galderak atalean.

Ezkontza-inskripzioa

Aurrez aurre izapidetu

Zer behar duzu

Ezkontza erlijiosoetan

 • Elizaren ziurtagiria.

Ezkontza juduen edo Espainiako Erakunde Erlijioso Ebanjelikoen Federazioko ezkontzen kasuan, ezkontzeko gaitasuna aitortzen duen autoarekin amaitzen den aldez aurreko espediente bat egin beharko duzu (leiho berri batean irekitzen da). Ezkontza islamiarra bada, orduan ere gomendagarria da izapide hori egitea, baina, ez nahitaezkoa. Espedientea egindakoan, sei hilabeteko epea daukazu ezkontzeko.

Ezkontza zibiletan

 • Epaitegian ezkonduz gero, ezkontza zibila egin izanaren akta inskripzioa bera dela jakin behar duzu. Inskripzioa Erregistro Zibileko arduradunak, bi ezkontideek, bi lekukok eta Justizia Administrazioaren letraduak sinatuko dute.
 • Udaletxean ezkonduz gero, alkateak edo berak izendatutako beste norbaitek gidatuta, jakin ezazu ezkontza-akta zuzenean ezkondu zaren udalerriko Erregistro Zibilera helaraziko dela. Kasu horretan, Erregistro Zibil horrek inskribatuko du zure ezkontza eta ezkontza-ziurtagiria emango dizu.

Atzerrian egindako ezkontzak

Ezkontide bietako bat espainiarra bada edo ezkontza egin ostean espainiar nazionalitatea eskuratzen badu:

 • Ezkontza kanonikoa bada, beharrezkoa da elizaren ziurtagiria eta ezkontza zibila izanez gero, Erregistro Zibilak egindako ezkontza-ziurtagiria.
 • Espainiako Erregistro Zibilak igorritako ezkontide espainiarraren edo espainiartutakoaren hitzez-hitzeko jaiotza ziurtagiria. Ministerioaren jaiotza-ziurtagiria eskatzeko zerbitzuaren (leiho berri batean irekitzen da) bidez eska dezakezu. Informazio gehiago JustiziaEus ziurtagirien atalean.
 • Ezkontide atzerritarraren jaiotza ziurtagiria.
 • Espainiako ezkontidearen NANa.
 • Espainiako ezkontidearen egoitza-ziurtagiria.
 • Datuak jasotzen dituen ziurtagiria.

Espedientea izapidetzen den bitartean, informazio edo agiri gehiago eskatu diezazukete.

Kontuz! Atzerriko agiri guztiak (eleanitzak izan ezik) interprete ofizial batek gaztelaniara itzulita eta Hagako Apostillarekin legeztatuta egon behar dute.

Nork egin dezake

Ez da beharrezkoa ezkontideak Erregistro Zibilera edo Bake Epaitegira joatea ezkontza inskribatzera.

Ezkontza erlijiosoen kasuan, zuen senide batek erregistratu dezake ezkontza eta ezkontza-ziurtagiria jaso dezakezue.

Ezkontza zibila Epaitegian eginez gero, sinatzen den akta bera da inskripzioa; ezkontza zibila Udaletxean egiten den kasuetan, ordea, Erregistro Zibilak inskribatzen du bikotea.

Non eskatu

Ezkondu zaren udalerriko Erregistro Zibilean edo Bake Epaitegian. Atzerrian ezkonduz gero, Erregistro Zibil Zentralean inskribatu behar duzu.

Aurrez aurre joan behar baduzu Erregistro Zibil batera, hitzordua eska dezakezu:

Informazio gehiago telefonoz edo horretarako prestatutako posta elektronikoaren bidez jaso dezakezu. JustiziaEus-en eskura dituzu Euskadiko Erregistro Zibileko Bulego Orokorretako eta Erregistro Zibileko Bulego Laguntzaileetako (Bake Epaitegiak) harremanetarako datuak.

Informazio gehiago

Nola erantzuten dizugu

Zuen ezkontza inskribatu ondoren, ezkontza-ziurtagiria izango duzu eskuragarri.

Akats posibleak zuzentzea

Ezkontza inskribatu ondoren ezkontza-ziurtagirian akatsen bat ikusiz gero, datu okerrekin inskribatu den pertsona erroldatuta dagoen Erregistro Zibilera joan beharko duzue bi ezkontideek, zuen NAN edo pasaporteekin. Akatsa entregatutako dokumenturen bat transkribatzean gertatuz gero, zuzenketa berehala egingo da eta egun bateko edo biko epean zuzendutako ezkontza-ziurtagiria lortuko duzu. Akatsa amaren edo aitaren izenarekin lotuta baldin badago, adibidez, informazio hori ziurtatzeko beste dokumentu batzuk eskatu beharko dira (gurasoen jaiotza-ziurtagiria). Hortaz, baliteke akatsa zuzentzeko pare bat egun behar izatea.

Ohiko galderak

Ezkontza-inskripzioei buruzko ohiko zalantzak jaso ditugu Ohiko galderak atalean.

Heriotza-inskripzioa

Aurrez aurre izapidetu

Zer behar duzu

 • Heriotza-ziurtagiri medikoa.
 • Hildakoaren NANaren edo pasaportearen kopia.
 • Familiarteko batek egindako heriotza-deklarazioaren inprimaki ofiziala eta ehorztetxearen baimena.

Ehorztetxeak izaten du dokumentazio hori eta, orokorrean, ehorztetxeak berak aurkeztu ohi du, hildakoaren bizitokiaren arabera dagokion Erregistro Zibilean edo Bake Epaitegian.

Nork egin dezake

Senide batek egin dezakeen arren, orokorrean, ehorztetxeak egin ohi du izapide hori, Erregistro Zibilean edo Bake Epaitegian, familiaren ordezkari gisa.

Noiz eta non eskatu

Heriotzaren ondorengo 24 orduetan. Heriotza gertatu den udalerriko Erregistro Zibilean edo Bake Epaitegian eskatu behar duzu.

Aurrez aurre joan behar baduzu Erregistro Zibil batera, hitzordua eska dezakezu:

Informazio gehiago telefonoz edo horretarako prestatutako posta elektronikoaren bidez jaso dezakezu. JustiziaEus-en eskura dituzu Euskadiko Erregistro Zibileko Bulego Orokorretako eta Erregistro Zibileko Bulego Laguntzaileetako (Bake Epaitegiak) harremanetarako datuak.

Informazio gehiago

Nola erantzuten dizugu

Heriotza unean bertan inskribatuko dugu.

Akats posibleak zuzentzea

Heriotza inskribatu ondoren heriotza-ziurtagirian akatsen bat dagoela antzematen baduzu, heriotza jaso duen Erregistro Zibilean akatsa zuzentzeko espedientea abiarazi beharko duzu, eta akats hori egiaztatzen duten dokumentuak aurkeztu beharko dituzu. Datuak jasotzerakoan gertatutako grafia-akats bat bada, akatsa berehala konponduko dute eta heriotza-ziurtagiria emango dizute, akatsa zuzenduta duela. Antzemandako akatsa hildakoaren NANean edo beste edozein dokumentutan ere agertzen delako gertatu bada, akatsa zuzentzeko zenbait izapide egin beharko dira, esaterako, jaiotza-ziurtagiria izapidetzea. Hortaz, prozesuak egun batzuk iraun ditzake eta epe hori igaro arte ezingo dizute zuzendutako ziurtagiria itzuli.

Informazio osagarria

Gaur egun, heriotza-ziurtagirietan ez da heriotzaren kausa jasotzen. Hortaz, kausa hori egiaztatu behar baduzu, mediku-ziurtagiria eskatu beharko duzu. Ziurtagiri hori heriotza erregistratu den Erregistro Zibilean edo Bake Epaitegian gordetzen da zenbait egunetan eta, ondoren, Estatistika Institutu Nazionalera (INE) bidaltzen da. Hortaz, ziurtagiri hori behar baduzu, jar zaitez EAEko Estatistika Institutu Nazionaleko (leiho berri batean irekitzen da) ordezkaritzekin harremanetan.

Ohiko galderak

Heriotza-inskripzioei buruzko ohiko zalantzak jaso ditugu Ohiko galderak atalean.

Azken aldaketako data: