Menu
Bilatu
  • 2024/05/27
  • 04:32:38
justizia.eus

Salaketa baten izapidetza onartzea. Zertan datza?

Argitalpen-data: 

Egunero iristen dira milaka eta milaka salaketa Espainiako epaitegietara, baina, guztiek ez dute ibilbiderik izaten. Horietako asko ez dira izapidetzeko onartzen, salatutako egitateak ez duelako delitu-izaerarik edo egitateak faltsuak direlako. Hain zuzen ere, agintaritza eskudunaren aurrean salaketa bat jarri ondoren, beharrezkoa da salaketaren izapidetze onartzea, horri buruzko ikerketa bat hasteko.

Hala ere, aipatutakotik haratago, ez dago hori zehazten edo xedatzen duen araudirik; aitzitik, epaileak, berak, hartzen du erabaki hori bere eskuduntzetan oinarrituta.

Ildo horretan, azpimarratu behar da salaketa edo kereila bat jartzeak ez duela hura onartzeko eskubiderik onartzen, ezta eginbideak egiteko ere, baizik eta Zuzenbidean arrazoitutako erantzun bat jasotzeko soilik, eta horrek, kasuaren arabera, berekin ekar dezake hura onartzea edo ez onartzea. Baliteke salaketa ez onartzea delitu-egitateak delitu ez izateagatik edo salatutako egitateak faltsuak izateagatik.

Bestalde, salaketa bat izapidetzeko onartzeak ez du esan nahi ikertutako pertsona erruduna denik, ezta salatutako egitateak egiazkoak direnik ere. Soilik esan nahi du delitu izan daitezkeen egitate batzuen ikerketa hasten dela eta aurretiazko eginbideak irekitzen direla, prozesu judizial baten lehen urratsa dena.

Aurretiazko eginbide horietan,  ikertzen dira salatutako egitateak, egitate horien errealitatea eta inplikatutako pertsonak eta egitate horiek Zigor Kodean zigortzen diren.

Dagozkion ikerketak egin ondoren, egitateen eta egileei buruzko zantzu nahikoak dauden eta horiek delitu diren ala ez erabakiko da.